methode
Gerichte verbetering

Problemen bij de bron aanpakken

TPM steunt op twee basisprincipes: verliezen worden systematisch gereduceerd en de operator voelt zich eigenaar van zijn machine.

Verliezen treden vaak al jarenlang telkens opnieuw op. Werknemers raken gewend aan deze verliezen. ‘Pff..dat is hier altijd al zo geweest’, is de reactie op de vraag naar de steeds wederkerende problemen.

Doel

In teamverband worden de optredende verliezen systematisch gereduceerd. Door zich te richten op het grootste verlies, kan het probleem bij de wortel worden aangepakt.

Verliezen wegwerken en leren tegelijk

Promtec ontwikkelde een stappenplan om verliezen gericht aan te pakken. Op maat van de klant wordt dit stappenplan ingevuld.

Afhankelijk van het soort verlies wat wordt aangepakt, wordt een team samengesteld. Dit team wordt opgebouwd rond de operators. Zij voeren immers de dagelijkse werkzaamheden uit en ervaren als eerste de problemen op de werkvloer.

Naast het wegwerken van het verlies, gaat veel aandacht uit naar het lerende karakter. De operator leert zijn machine en proces beter kennen omdat het probleem in de diepte wordt onderzocht.

Resultaten

  • Verhoging van de productiviteit
  • Verliezen bij de bron aangepakt
  • Verhoging klanttevredenheid
  • Operator die machine en proces grondig beheerst
  • Verbetering teamwerk

De praktijk bewijst dat het aanpakken van één groot probleem tot bij de bron, leidt tot het reduceren van de gerelateerde kleinere problemen.terug