methode
Total Productive Manufacturing

Flexibiliteit verhogen, kosten verlagen

Productie-afdelingen kampen vaak met te hoge productie- en onderhoudskosten. Door de toenemende concurrentie én de veranderende klantenvraag, is het enige antwoord de flexibiliteit te verhogen en tegelijkertijd de kosten blijvend te verlagen.

In een World Class onderneming is continu verbeteren tot bedrijfsbeleid verheven. Hét gereedschap bij uitstek om World Class te worden, is Total Productive Manufacturing (TPM).


Doel

Total Productive Manufacturing is een integraal continu verbetersysteem dat streeft naar een verhoging van de machine effectiviteit met een actieve inzet van de operators die de machines en processen beheersen.

‘Total’ betekent hier:

 • Ieder individu in de organisatie is betrokken: van operator tot topmanager
 • Alle afdelingen doen mee: productie, onderhoud, kwaliteit, engineering,…

Aanpak

TPM steunt op twee basisprincipes:

 • verliezen worden niet meer geaccepteerd
 • de operator en zijn machine staan centraal

Verliezen worden binnen TPM niet meer als vanzelfsprekend beschouwd. Steeds opnieuw wordt de vraag gesteld waar de grote verliezen optreden en hoe deze systematisch weg te werken. Vaak betekent dit een hele cultuursverandering voor zowel operators als management.

De operator is de centrale figuur voor het basisonderhoud van de machines. De basis activiteiten m.b.t. schoonmaken, smeren en inspecteren worden door de onderhoudsmensen ‘weggeleerd’. De onderhoudsmensen specialiseren zich in preventief en voorspellend onderhoud en implementatie van nieuwe machines.

De pijlers van TPM zijn:

 • Eerstelijnsonderhoud
 • Gerichte verbetering
 • Gepland onderhoud

Promtec maakt een masterplan op maat van de klant om succesvol TPM te implementeren.

Resultaten

 • Forse verhoging van de machine effectiviteit
 • Getrainde operators
 • Lage productie- en onderhoudskosten
 • Hoge flexibiliteit
 • Verhoogde leverbetrouwbaarheid
 • Hoge taakvoldoening medewerkers
 • Mogelijkheid om Just In Time productie te organiseren
 • Mogelijkheid om korte doorlooptijden te realiseren

Europese ondernemingen, die succesvol TPM hebben geimplementeerd, rapporteren een merkwaardige 33% stijging in productiviteit met daar bovenop een gevoelige kostvermindering.terug