methode
Gepland Onderhoud

Branden blussen

Onderhoudsafdelingen zijn vaak veel tijd kwijt met brandjes blussen en het uitvoeren van operationele taken (omstellen, opstarten, korte stops).
Er blijft weinig tijd over voor degelijk preventief onderhoud, het structureel verbeteren van machines, laat staan het verbeteren van het bestaande onderhoudsplan.

Doel

Het Gepland onderhouds programma leidt tot een hoge machine-effectiviteit en zo laag mogelijke onderhoudskosten.

Verhoging van de output

De onderhoudsdienst wordt getraind in het opzetten en begeleiden van eerstelijnsonderhoud teams. De vrijgekomen tijd kan benut worden om specialistische onderhoudstaken uit te voeren en het verbeteren van het onderhoudsplan.


In een eerste stadium wordt een degelijk Tijds-gebaseerd onderhoudsprogramma (Time Based Maintenance ofwel TBM) uitgevoerd. Daarna wordt gestreefd naar Conditie-gebaseerd onderhoud (Condition Based Maintenance ofwel CBM). De onderhoudsafdeling wordt door Promtec ondersteund in het ontwikkelen van voorspellende onderhoudstechnieken.

Vermindering van de input

Verbeteren gebeurt op basis van feiten. De OEE-verliesanalyse is een belangrijke informatiebron. Het doordacht beheren van de reserve-onderdelen drukt de kosten fors

Resultaat

  • Vermindering storingstijd en aantal storingen
  • Lage onderhoudskosten
  • Vermindering stilstandtijd voor uitvoeren onderhoudswerkzaamheden
  • Hoog gekwalificeerde onderhoudsdienst
terug