methode
SMED

Hogere flexibiliteit, lage kosten

Klanten willen steeds kleinere seriegroottes en meer productvariatie. Dit vraagt een enorme flexibele productie-omgeving. Om de eigen voorraadkosten laag te houden, is frequenter omstellen van de productielijn noodzakelijk. Vaak gaat dit ten koste van de productiviteit: lange omsteltijd, veel storingen bij de opstart, veel uitval. Voor de operators is het veelvuldig omstellen een bron van frustraties.

Doel

De SMED methode (Single Minute Exchange of Die) is van oorsprong een analysemethode om omsteltijden fors te reduceren. Promtec heeft deze verbetermethode verder verfijnd om alle routinematige stilstanden aan te pakken (poetsen, opstart, productovergang).

 • Stap voor stap aanpak
 • Via een stappenplan wordt de stilstand aangepakt. Promtec stelt een plan op maat van de klant op. De belangrijkste fasen bij de uitvoering zijn:
 • Afbakening project, teamsamenstelling
 • Observatie huidige situatie stilstand
 • Analyse huidige situatie stilstand
 • Verbeteracties doorvoeren
 • Observatie verbeterde situatie
 • Borgen verbeterde situatie 

Resultaat

Deze verbetermethode levert een snelle tijdswinst op voor de productie-afdeling:

 • Meer output
 • Forse reductie van de stilstandtijd
 • Minder storingen
 • Verhoogde kwaliteit
 • Minder afval
 • Kleinere seriegroottes
 • Lagere (tussen)voorraden
 • Verhoogde flexibiliteit naar de klant
 • Verlaging van de kosten

Praktijk wijst uit dat, zonder grote investeringen, tijdsreducties van meer dan 50% worden gerealiseerd. Bovendien wordt het voor de operators makkelijker werken. 

 terug