methode
Training on the job

Matige opleiding, matige productiviteit

Veel opleidingen op de werkvloer gebeuren door ‘mee te lopen’ met een ervaren operator. Er komt veel informatie kris kras op de leerling af. Het duurt lang vooraleer nieuwe medewerkers goed mee kunnen draaien in de productie afdeling. Door de matige opleiding, treden veel storingen aan de machines op.


Doel

Het uitvoeren van een doorgedreven training van machines en processen op de werkvloer leidt tot:

  • hogere productiviteit
  • hoge werktevredenheid medewerkers
  • verhoging flexibiliteit productie afdeling

Leren op de werkplek

Promtec ontwikkelde een praktisch stappenplan om nieuwe medewerkers op te leiden op de werkvloer. Zowel de trainer als de leerling worden begeleid bij het opzetten en uitvoeren van een gestructureerd opleidingsplan.

  • voorbereidingsfase: documenteren, informeren, plannen
  • kennis overdragen
  • praktische vaardigheden aanleren
  • evaluatie

Veel aandacht gaat uit naar het lerende karakter, zowel bij leerling als trainer. De leerling wordt actief betrokken bij het verder optimaliseren van het trainingsmateriaal en de trainingsmethode. Bij elke toepassing van een continue verbetermethode komt 2 keer training aan bod:

1. Bij de start om de verbetermethode te leren kennen
2. Op het einde om de verbeterde situatie weg te leren aan collega’s

Training on the job is dan ook een onmisbare tool bij het continue verbeterproces.

Resultaat

  • hogere productiviteit: minder storingen, minder afval
  • hogere flexibiliteit in mankracht voor de productie-afdeling
  • verhoging jobtevredenheid
terug